Systemy przesuwne REYNAERS - Hi-Finity

W nowoczesnej architekturze duże powierzchnie przeszklone są stosowane w celu uzyskania maksymalnego wykorzystania
naturalnego światła. Hi-Finity zostało zaprojektowane właśnie  dla uzyskania tego efektu. Aby połączyć minimalistyczny styl z maksymalną wydajnością, zostały zaprojektowane dla tego systemu techniczne innowacje.

Dzięki temu, klient może cieszyć się szerokimi widokami oraz wysokim komfortem użytkowania.

ity .

>>"> v>
pt>
t>
v>
Profmobity v>
De.assity v>
Tu ter_cgiaity v>
Kp;komfity
>
t>
> t>
t>
t>
t>
iv> --> t>
ip> p> p> --> ms" styl},"f-:{"fam: 'O,"o S_tr', Arial, Helve-ara, s_trrserif, ldurn-o-t; },"f-,resi 15.2px0"

Dzięgo sysowi sp;Hi-Finiem użytnik nt może cieszyć s nieogpobrczonymimi wiiemami orniezwykti go efywnymirozwiązobremago sysowym. Mocna ta/konstrua unt mliwixtra-coż pb-elemów łoszkych o wadturzo 750 kgami orpb-elemów zostach o wadturzo 1200 kg. Zapawiearzosta/a po izolt_yydajnszydp>Dzięnt mliwajno podwójralne potrójralnełosasze,!dyjąc w con sposób poczue że płOknasp;komfu.iv.

ms" styl},"f-:{"fam: 'O,"o S_tr', Arial, Helve-ara, s_trrserif, ldurn-o-t; },"f-,resi 15.2px0" h2>Sys sp;Hi-Finijestrniezwykti gn">Peoszczędny, pr, Narniemi wstyczirpb-gancki,ane sp;tego etzchnspr, dzayć s wp>W nowoczym,rnistagn">Pelistycm budytnict e.iv.

ms" stylno-t-alass: de-l;->Max.raz wyajnszy- 3500 mm nia ms" stylno-t-alass: de-l;->Py prwaniarmchniay- pas Abyli{"fasad wzmocnizklowa gknemagoszkymiv.

>Mt mliwe ta/figurnowaiv.

>;"> >Mi;miniiaymi wstyajnszy11ofmou iays" ku skrzydełiv.

ity&nbs"> >
-->
t>
t>
t>
iv> --> t>
ip> p> p> --> < >;"> >Stg>Wymiary ogpobrczone podłogo – suf"sys, ta/śco – ta/śconiaStg>Waga:niaDrz, zostały zaprojektowannego wnyskanskrzydełtem drowych oną&nbsadturzo 500 kg.niaStg>Wz wyajnsz:nia >;"> >h2>Sys sp;Hi-Fini1p; zosttyl yślalną&nbało awieaszu nieogpobrczonalnną&nbsi wiu iayzawiątrz.

Dziną&nbne innoyydymirozwiązobrom,ity&nbju to charakiaryalistyo go systity Hi-Finiso pr, Narniemi wstynie&nb połasze pomeędzni1pcicdagólycminie&nbej smuołezirpb-ganckieania >;"> >

-->
t>
t>
t>
iv> --> t>
ip> p> p> --> < >Ton niezwykti oenięgo sysnie&nbem drzwi przekych nt miaity&nbbez wątpeasz >;"> >hpv-}oyajnsz,rniezwyk p dla&nbsrwastajnsz mi oraztrzymostajnsz wiuczyć&nbczyzcoleego systerozwiązobreną ełniyjące wsp;lkieraz"/iyskania&nbwspółowoczesolergłektżzkljnia&nbej architekyania >Onyaktostosowj mu ter_cgiinie&nbgo wykorzyswj wego sysreną Hi-Finigo śdczo rgłeżsą&nbzasp;stosowarozwiązobraity&nbblwiujące ęgiarująceniv.

>;"> >Iocolasontna,ity&nbkompaojekt blwiadarpb-ktristyaity&nbdyjnt mliwajnszypr, dzasze,nie&nbg jak>ej pozycjrznwyduje g się&nbw!dydymimoelee mu tobrzsity&nbblwiującyaniaejity dkrołla sp;minimalistyczde.assną&nbso systesp;Hi-Finniv.< --> >
-->
t>
t>
t>
iv> --> t>
ip> p> p> --> < ><"> ><"> ><"> >ną&nbiv.< --> >
-->
ry(win.addEsn_v('re,res'ck", function(iv> re,etTdjtW" wi('p369av-tciew') ,etTdjtW" wi(1,'p369av-tciew') re,etP/selsText('p369av-tciew') ,etP/selsText('p369av-tciew') }96');ne" >ry(win.addEsn_v('domready'ck", functio{ne" > ne" > vcli iv> wind'p369av-tcom_djt'er)] = nFx.Accordipt(w, docum.id('p369av-tcom_djt'), '#p369av-tcom_djt .om_djt-"" tiack'#p369av-tcom_djt .om_djt-ainbipt'> {ne en;displ 0pt'> 0,"durat: 500pt'> i-FiialDn;dispFx: "infipt'> trigger: '","cl',t'> onAg-act:k", functinu-togr,rpb-elemo{ne nu-togr.addCv cl('dm_djt-eg-actiew') nu-togr.getP/spar().addCv cl('dm_djt-eg-actsvg-wswiiew') },t'> onBt_color"::k", functinu-togr,rpb-elemo{ne nu-togr.removeCv cl('dm_djt-eg-actiew') nu-togr.getP/spar().removeCv cl('dm_djt-eg-actsvg-wswiiew') nu-tog":"Vi(pb-elem,0); }t'> }t'> ew') iv> vcliaccordiptsArrayr)]$$('.p369av-tcaccordipt_help_1" cl.accordipt_s="fi_outiew') kom (i=1; i<=accordiptsArray.length; i++)') {ne vcliaccordipt_idn= accordiptsArray[i-1].idw') windaccordipt_ider)] = nFx.Accordipt(w, docum.id(accordipt_id), '#'+accordipt_id+' .om_djt- {ne > 0,"durat: 500pt'> alwaysH:"V: FFFbpt'> onAg-act:k", functinu-togr,rpb-elemo{ne nu-togr.addCv cl('dm_djt- onBt_color"::k", functinu-togr,rpb-elemo{ne nu-togr.removeCv cl('dm_djt- onComplett:k", functio{ne if( {ne 0,"durat: 500pt'> alwaysH:"V: FFFbpt'> en;displ -1pt'> onAg-act:k", functinu-togr,rpb-elemo{ne nu-togr.addCv cl('dm_djt- onBt_color"::k", functinu-togr,rpb-elemo{ne nu-togr.removeCv cl('dm_djt- onComplett:k", functio{ne if(