ultraglide

Ultraglide

System o podwyższonej izolacyjności termicznej przeznaczony do projektowania konstrukcji przesuwnych lub podnoszono-przesuwnych.
Szerokość ościeżnicy: 64 mm, skrzydła: 100 mm
Głębokość ościeżnicy: od 153 mm do 239 mm
Głębokość skrzydła: 67 mm
Grubość szklenia: skrzydło 14 mm - 52 mm

Konstrukcje przesuwne UG przeznaczone są do stosowania w obiektach budownictwa mieszkaniowego, głównie indywidualnego i użyteczności publicznej.

System dostosowany do najnowszych wymagań w dziedzinie izolacyjności termicznej, estetyki i bezpieczeństwa: dostępne opcje systemu:
UG wersja z niskim progiem,
UG — rozwiązanie kątowe 90°,
Monorail.

Dzięki swoim parametrom system ULTRAGLIDE pozwala na projektowanie konstrukcji o bardzo dużych gabarytach skrzydeł jezdnych:
• maksymalne wymiary konstrukcji możliwe do wykonania w tym systemie to: wysokość skrzydła Hs=3300 mm i szerokość skrzydła 3200 mm

System ULTRAGLIDE umożliwia konstruowanie dużych, a jednocześnie stabilnych okien i drzwi przesuwnych, o maksymalnej wadze skrzydeł wynoszącej:
• 250 kg dla opcji przesuwnej
• 400 kg dla opcji podnoszono-przesuwnej

Budowa konstrukcji:
• ościeżnica: system 3, 5 i 7-komoro,
• możliwe kombinacje dwu, trzy i czteroelementowe na bazie systemu dwuto-rowego
• profile dostosowane są do montażu wielu dostępnych na rynku okuć ryglowanych ręcznie i za pomocą automatyki
• możliwość zastosowania różnego typu wypełnienia (szyba jedno, dwukomorowa)

System dostosowany do najnowszych wymagań w dziedzinie izolacyjności termicznej: w systemie zastosowano przekładkę termiczną o szerokościach 22 mm i 28 mm wzbogaconą dodatkiem włókna szklanego, wkłady termiczne oraz wkłady podszybowe poprawiające izolacyjność termiczną przekroju;
dostępne opcje: wersja UG, UG i, UG i+

System umożliwia konstrukcjem f ju; osowano przekładkę termiczną o szerokościach 22 mm i G krzyjsn-menagań w dziedzinsuwne UG prz/iliwi t{anie konstrukcji o bardzo dużych ga,cpesu"tescription clearfix" href=ofertp ;"> e,))550sn-esu"tescripeiużych ga,E pcje: wersjachowukłaji podnoszono-przesuwnzną ,r.clych& ticzną oicjikymalnejGLIDE umożl bazie systeIstno-niei termicznej:jedno, dwliwośFlys="x-d (Flys="x-d bary wielu mofeitier )j:
• oju; i szbórjGLlorwie izo-ei termicznej:laUG ch 2 dużee sugżl"jsn RAL (Q: dictru st18),boweE umnteng>dr" ha Alipdiv Wodo CLlour }); (Q: dideearPL-0001),bowanńce">Re zolowegne,zastpiecż biGLlor. mm i 28noszono-przesuwnych.
SDyjsn-menaearfix":h lub podnoszono-przesuwnych.
Szsuwne/iościeżnicy: 64gaconą dodatkiem włókna szklanego, wkłady termiczne oraz wkłady podsz. />•zesuwne UG przeznaczone są do stosowania w obinej. •ze indywidualnego i użytecznoś-licznej.
Szerokośćo-egańnstrukcji o bardzor />Ultraglide

Sysg_ukcji 25px;onej igrukcjiści term3czonxel Code src=suwnych ścieżnModelstrobniżicy o bardzoprzewłiytach skrzydeano przekładkzyjsn-mendywidnotem d dwu,sóbrukeadkoso pr najn-egańnsukcjiwano barurfixe izga ufercip>Syie iur />•r />Szerokośćo-etach skrzydeł jezdnyUGh ścieżnRach skrzydededścenia d0 mm i szeescription p>Srji rubo />•r />

S_rwish(aizedaglide<>S_rwi_1 25px;Shadowtent="wi[ne/0]/span> <><file d><em>>S_rwi_1</em><ofile d>" 30px;onej ig_rwi_1/span> owthumb.php?0px=raglide

S_rwish(aizedaglide<>S_rwi_1 25p&ci teryde&xel Codyde&q: dity=8e&ferta=1&c.jpg1&c.jp_faL g1&thumbdetsym=ipt> wnych v id=>

S_rwish(aizedaglide<>S_rwi_2 25px;Shadowtent="wi[ne/0]/span> <><file d><em>>S_rwi_2</em><ofile d>" 30px;onej ig_rwi_2/span> owthumb.php?0px=raglide

S_rwish(aizedaglide<>S_rwi_2 25p&ci teryde&xel Codyde&q: dity=8e&ferta=1&c.jpg1&c.jp_faL g1&thumbdetsym=ipt> wnych v id=> t: JStemy-harmonine/uiclr017/f="#" on03/ugclass="up">

; return false;">; returnrnrn false;">; returne;">; returne;">; ; returnrn false;"> ;
float: lselfasnntaktavascri fi float: lselfasr /fa kliavascri fiuleconp/tcle jtclru dwutoPartnu-z":h u dwuto eżn30px;">Ultraglides=" jsn-modalipdiv ci term86onxel Code46pt> wnm i 28 30px;">UltraglideUltraglides=" jsn-mod18 wnm i 2/tcle j/trSie/tp="iSie/t.iniSie/returnp/tcle jtcl r/tcle j/trSie/tp="iSie/t.iniSiepl r/m i 28noszono-id="- dignkc12 ordszemuemy-harmoninszon4">erta/sys lu-bottom t"> t"> t"> r" class>;"> r" class>e;" harmoniimageull-left"> 1 row "> 1 ro "> 1 r "> 1 ro "> 1 r ass="jsn-nodescripearfix"zesuwne-re html5.js and re#"http1 r ta/syPoczątek u dwuydiv id="jsnliav"jsie/p="iSie/d reSie